Ψυχωτική σύγκρουση και πραγματικότητα... Ετοιμάζεται στη σειρά Μέθεξις

Η σειρά Μέθεξις των Εκδόσεων Επέκεινα πρόκειται να φιλοξενήσει κείμενα ψυχοδυναμικής κλινικής, όλων των ψυχαναλυτικών σχολών και ρευμάτων...