Το έργο τέχνης

Το έργο τέχνης στην εποχή της τεχνολογικής του αναπαραγωγιμότητας του Walter Benjamin (μετάφραση - σχόλια: Φώτης Τερζάκης).