• Κρίση

    Του Reinhart Koselleck... Κυκλοφορεί στη σειρά Αναιρέσεις (μετάφραση: Αγαθοκλής Αζέλης, εισαγωγικό σημείωμα στην ελληνική έκδοση: Έφη Γαζή)...

  • Γιατί ψυχανάλυση; Σεξουαλικότητα, οντολογία, ανοίκειο στη φροϋδική και λακανική επικράτεια

    Της Alenka Zupančič ... Ετοιμάζεται στη σειρά Αναιρέσεις (μετάφραση - σημειώσεις: Δάνης Κουμασίσης)...

  • Προς ένα νέο μανιφέστο

    Των Theodor Adorno και Max Horkheimer... Ετοιμάζεται στη σειρά Αναιρέσεις...

Κρίση... του Reinhart Koselleck (μετάφραση: Αγαθοκλής Αζέλης, εισαγωγικό σημείωμα στην ελληνική έκδοση: Έφη Γαζή).