Ηγεμονία και Σοσιαλιστική Στρατηγική

Ernesto Laclau - Chantal Mouffe

Ετοιμάζεται στη σειρά Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία το βιβλίο των E. Laclau και Ch. Mouffe Ηγεμονία και Σοσιαλιστική Στρατηγική (μετάφραση: Αντώνης Γαλανόπουλος, επιμέλεια: Αλέξανδρος Κιουπκιολής)...  

Herbert Marcuse

Κυκλοφορεί στη σειρά Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία το βιβλίο του Herbert Marcuse Πέραν της αρχής της πραγματικότητας. Πέντε διαλέξεις (μετάφραση - apparatus criticus: Κωνσταντίνος Ράντης)...