Κρίση... του Reinhart Koselleck... κυκλοφορεί στη σειρά Αναιρέσεις, σε μετάφραση Αγαθοκλή Αζέλη και εισαγωγικό σημείωμα Έφης Γαζή... 

Ποιος νομίζεις πως είσαι; της Jacqueline Rose... κυκλοφορεί στη σειρά multa paucis (μετάφραση: Χλόη Κολύρη).

Μπορούν οι υποτελείς να ομιλούν; της Gayatri Chakravorty Spivak... κυκλοφορεί στη σειρά multa paucis...