• Γιατί ψυχανάλυση;

  της Alenka Zupančič...Ετοιμάζεται στη σειρά Αναιρέσεις (μτφρ. Ιορδάνης Κουμασίδης)...

 • Δυνάμεις του κομμουνισμού

  του Daniel Bensaïd... ετοιμάζεται στη σειρά multa paucis... μετάφραση: Τάσος Μπέτζελος...

 • Ψυχανάλυση και Ασυνείδητο

  του D.H. Lawrence... ετοιμάζεται στη σειρά Αναιρέσεις...

 • Ηγεμονία και Σοσιαλιστική Στρατηγική

  των Ernesto Laclau και Chantal Mouffe... ετοιμάζεται στη σειρά Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία... μετάφραση: Αντώνης Γαλανόπουλος, επιμέλεια: Αλέξανδρος Κιουπκιολής...

 • Φιλοσοφία, Ιδεολογία και Κοινωνική Επιστήμη

  του István Mészáros... Ετοιμάζεται στη σειρά Ενδείξεις...

 • Ψυχανάλυση και Φεμινισμός

  της Juliet Mitchell... Αναμένεται...

 • Κλινικό Ημερολόγιο

  του Sandor Ferenczi... ετοιμάζεται στη σειρά Σύγχρονη Ψυχανάλυση...

 • Η ανάλυση του Εαυτού

  του Heinz Kohut... Αναμένεται στη σειρά Βιβλιοθήκη Ψυχανάλυσης (μετάφραση: Βασίλης Δεδούσης, Επιστημονική Επιμέλεια: Βαγγέλης Γαλάνης)

 • Femininities, Masculinities, Sexualities. Freud and Beyond...

  της Nancy J. Chodorow... Αναμένεται...

 • Δοκίμια για την υλιστική αντίληψη της Ιστορίας

  Δοκίμια για την υλιστική αντίληψη της Ιστορίας... του Antonio Labriola... Ετοιμάζεται στη σειρά Praxis...

 • Η Αυτοκτονία. Μια κοινωνιολογική μελέτη

  του Emile Durkheim... Ετοιμάζεται στη σειρά res nullius...

 • Ομοφυλοφιλία και Επανάσταση

  του Daniel Guérin... Ετοιμάζεται στη σειρά Multa paucis σε μετάφραση Πάνου Αγγελόπουλου...

 • Zygmunt Bauman

  Νεωτερικότητα και Ολοκαύτωμα του Zygmunt Bauman... Ετοιμάζεται στη σειρά Ενδείξεις

 • Lynn Hunt

  Αποτιμώντας τον χρόνο, γράφοντας Ιστορία της Lynn Hunt... Ετοιμάζεται στη σειρά Βιβλιοθήκη Ιστορίας

 • Theodor Adorno & Max Horkheimer

  Προς ένα νέο μανιφέστο των Theodor Adorno και Max Horkheimer... ετοιμάζεται στη σειρά Αναιρέσεις...

 • Dominick LaCapra

  Ιστορία και Ψυχανάλυση του Dominick LaCapra... Ετοιμάζεται στη σειρά Αναιρέσεις (μτφρ. Βαγγέλης Γαλάνης)

 • Tom Rockmore

  Για τον ναζισμό και τη φιλοσοφία του Heidegger του Tom Rockmore... Ετοιμάζεται στη σειρά Ενδείξεις

 • Ernst Cassirer

  Δοκίμιο για τον άνθρωπο του Ernst Cassirer... Ετοιμάζεται στη σειρά De Profundis

 • Hans Küng

  Ο Φρόϋντ και το μέλλον της θρησκείας του Hans Küng... Ετοιμάζεται στη σειρά ad finem

 • David Cooper

  Ψυχιατρική και Αντιψυχιατρική του David Cooper... Ετοιμάζεται στη σειρά Ψυχιατρική_αλλιώς